SDG*tunnekartan sukulaistunteita

Tässä kirjoituksessa selvitellään SDG*tunnekartalta löytyvien  toisiaan muistuttavien tunnetilojen eli sukulaistunteiden eroavaisuuksia. Kun alat hahmottaa nämä merkityserot, niin tunneälykkyytesi kohenee melkoisesti.  Tunnemaailmahan on täynnä nyansseja ja mitä osuvampaa kielenkäyttösi on sitä paremman vaikutuksen annat.  Samalla myös sisäinen mielenmaailmasi selkiytyy.

SDG.TRE.s1

SYYLLISYYS ja HÄPEÄ ovat erotettavissa toisistaan siinä mielessä, että syyllisyys kohdistuu väärään toimintaan, mutta häpeä on kokonaisvaltaisempi tunne, joka tuntuu koskettavan koko olemusta.

HALU ja TARVE sekoittuvat mielissämme helposti.  Halu voi syntyä hyvinkin spontaanisti eikä sen tyydyttäminen ole välttämätöntä.  Tarve puolestaan kumpuaa esimerkiksi kehollisista toiminnoista tai ympäristön normeista.

KÄRSIMYS ja TUSKA ovat molemmat kivuliaita tunnetiloja.  Kärsimys lienee tuskan tunnetta lievempi ja ehkä myös pitkäkestoisempi tunne. Varsinkin omaishoitajat voisivat tuskaa ja kärsimystä ennakoidakseen ottaa käyttöön karnosiini- nimisen lisäravinteen jo ensimmäisten oireiden näyttäytyessä- tai jopa niitä ennen. Tutkimusnäyttöä karnosiinista löytyy tuhatmäärin. Tässä kooste seitsemästä olennaisesta karnosiinitutkimuksesta :

https://tunnekartta.vuodatus.net/lue/2017/09/karnosiinin-tutkittuja-hyotyja-ikaihmisille

AVUTTOMUUS ja KYVYTTÖMYYYS vaikuttavat lähes synonyymeiltä.  Kuitenkin avuttomuuden tilassa kokee jonkinlaista taitamattomuutta ja joku toinen saattaa helpottaa tilannetta.  Kyvyttömyys taas on olotila, jossa jokin normaali toiminta ei onnistukaan eikä tuota asiaintilaa pystytä välttämättä korjaamaan ainakaan hetkessä.

ARVOSTUS ja KUNNIOITUS ovat monissa kielissä hyvin vaikeasti toisistaan erotettavia tunnekäsitteitä.  Niiden saattaisi kuvitella eroavan siinä, että kun kokee arvostusta jotakin kohtaan, niin silloin mahdollisesti itsekin voisi haluta sellaista mitä arvostaa.  Kunnioitus taas on lähinnä hyväksyvää asennetta toisen toimintaa kohtaan, mutta halu samankaltaisuuteen saattaa puuttuu.

Puhekielen ilmaisuista ainakin ”riemastua” voi hämmentää, koska sillä kiertoilmaisulla varsinkin naiset kertovat raivostumisesta. Yksiselitteistä tunteista puhuminen ei siis koskaan ole, vaan siihen liittyy paljon vivahteita.  Lisäksi uusia tapoja kertoa tunteista kehittyy jatkuvasti –varsinkin nuorten naisten keskuudessa.  Silti ainakin periaatteessa kaikki tunnetilat ovat sijoitettavissa SDG*tunnekartalle niitä muistuttavien lähitunteiden viereen.

SDG.TRE.p2

Sekä ERILLISYYS että MUUKALAISUUS pitävät ihmisen erillään muista, mutta erillisyys on enemmän oman valinnan syytä ja muukalaisuus taas olosuhteiden aiheuttamaa ulkopuolisuutta.

TUSKA ja AHDISTUS kulkevat suomenkielessä sanaparina.  Kuitenkin ahdistus on määritelty epämääräiseksi peloksi kun taas tuska on konkreettisempaa kipuilua, jonka aiheuttajakin on usein selvillä.

SURU ja MURHE liitttyvät toisiinsa siten, että suru on akuutti tunne menetyksen kohdatessa, joka saattaa ajan mittaan ilmaista itsensä monen muunkin tunteen kautta. Suru voi muuttua pitkäkestoisemmaksi murheen ajaksi, jolloin itkeminen helpottaa. Nämä tunteet kietoutuvat toisiinsa hyvin monella tavalla. Pitää huomata, että murehtiminen puolestaan tarkoittaa lähinnä huolestumista, jolloin kyse on jo eri tunteesta.

RAUHA ja LEVOLLISUUS eroavat toisistaan siinä, että rauha kuvaa lähinnä kokonaisvaltaista, anteeksiantavaa suhtautumista itseen tai johonkin toiseen henkilöön.  Levollisuus taas on tyyntä suhtautumista ympäristön tapahtumiin.  Mindfulness lienee lähellä levollisuuden käsitettä.

VÄÄRYYS ja PETOLLISUUS muistuttavat tunnekäsitteinä toisiaan.  Keskinäiseksi eroksi voinee mainita sen, että petollisuudessa toimitaan epärehellisesti, mutta vääryydessä hyvin tapojen tai moraalin vastaisesti.

PELKO ja ARKUUS liittyvät toisiinsa niin, että sisäinen kalvava pelko, joka saattaa juontaa juurensa varhaislapsuudesta ilmenee usein sosiaalisena arkuutena.  Pelko ihan konkreettisen tai joskus kuvitellunkin uhan vuoksi sijoittuu SDG*tunnekartan vasempaan alanurkkaan.

SDG.TRE.p3

VIHA ja INHO sekoittuvat ainakin suomen puhekielessä toisiinsa, koska ”vihaan ”-ilmaisua voi käyttää myös hyvin vastenmieliseltä tuntuvassa tilanteessa.  SDG*tunnekartalla se sijoittuu inhon tietämille. Viha taas kuvaa omien rajojen puolustamisessa esiin nousevaa, ehkä aggressiivisiakin ajatuksia nostattavaa emootiota.

KIUKKU ja ÄRTYMYS eroavat toisistaan siinä, että ehkä pitkäkestoistakin ärsyttävää tilannetta on vain siedettävä, mutta kiukustumisella saattaa selvittää mielestään vääränlaisesta toiminnasta juontuvan episodin nopeastikin.

ITSEINHO ja ITSESÄÄLI kohdistuvat kumpikin omaan persoonaan.  Itseinhossa kohteena on oma toiminta tai joskus olemuskin, mutta itsesäälin vallassa alentaa omaa arvoaan usein vailla todellista syytä.

EUFORIA ja HURMA ilmenevät hyvin samantyylisesti mielialaa huimasti kohottaen, mutta euforia on tavallisesti hormonitoiminnasta johtuvaa.  Hurmaa taas aiheuttaa jokin aistinautinto.

KIIHKO ja TARMO näkyvät kumpikin runsaana toimeliaisuutena.  Tarmo on näistä sosiaalisesti hyväksytympää ja kiihkoilijaa katsotaan usein yhteisössä hyvinkin karsaasti.

RAUHA ja SOPUISUUS ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan.  Jos mieltää tunteen sopusointua ilmaisevaksi ristiriidattomuuden tilaksi, jota maailmanpolitiikassa kuvailtaisiin rauhan tilaksi, niin silloin ollaan SDG*tunnekartalla sopuisuuden tietämillä.

 

Tässä tuli käsiteltyä kolmisenkymmentä tunnetta kerralla, joten ehkä kertalukemisella nämä erittelyt eivät painu mieleen.  Muistathan että jo SDG*tunnekartan hahmottamiseen kuluu tavallisesti joitakin viikkoja.

Opas tunnekartan maailmaan

 

Miksi sinua välillä kiukuttaa? Lähitunteisiin perustuva tunnekartta tarjoaa  kysymykseen parikymmentä vaihtoehtoista vastausta.

Tutustu tunnekarttaan – alat ymmärtää itseäsi paremmin.

Lähde retkelle tunnemaailmaan vaikkapa printtaamalla, laminoimalla ja leikkaamalla itsellesi palapelitunnekortit. Jos valmistat kaksi sarjaa, ne toimivat värikoodauksen avulla muistipelinä myös leikki-ikäisille.

Reunaan merkittyjen lähitunteiden ja ilmeikkäiden tunnekuvien ansiosta tunnekortit ohjaavat sinut helposti tunteiden kiehtovaan maailmaan.  Saat nähdä miten tunteet ihan käsin kosketeltavalla tavalla liittyvät toisiinsa.

Tämä sivusto tarjoaa  paljon muitakin mahdollisuuksia käsitellä tunteitasi – älypuhelimellakin.

 

 

Tunteiden tunnistaminen on tunneälyn perusta (1). Siihen pohjautuvaa tilannetajua tarvitaan kaikilla elämän alueilla.     

  • Kun opit nimeämään tunteita, luot pohjan tunteiden hallinnalle.  Saat mielenliikahdukset tietoisen ajattelun piiriin.  Myötätuntosi kasvaa.
  • Kun ytimekkäästi toteat tunnetilasi,  kielteinen tunne  vaimenee. (2)
  • Kun rohkenet nimetä ja kokea tunteesi, voit välttyä monilta psykosomaattisilta oireilta. (3) 

Visuaalinen tunnekartta hahmottaa tunne-elämäämme sanalistoja paremmin.   

 

 

Esimerkkejä tunnekartan käyttötavoista

 

A) Kartan keskiöstä saa alkunsa kahdeksan tunneskaalaa.  Tunteet seuraavat toisiaan usein aivan tietyssä järjestyksessä. Tajuamalla nuo  yhteydet vältät pahimmat tunnemyrskyt.

Kun silmäilet tunnekarttaa keskipisteestä kohti vasempaa laitaa, näet miten  HUONO VAIHE IHMISSUHTEESSA  kehittyy.  Mielesi valtaa ensin hämmennys Sitten  tajuat kokeneesi jotain  vääryyttä.  Alkaa kiukuttaaSen jälkeen ehkä syttyy palavampi vihan tunne, joka hallitsemattomana  johtaa  raivoon ja julmuuteenVihan juuria saattaa löytyä myös sitä ympäröivien tunteiden piiristä. Vihan tunteen läpikäymisen ja anteeksiantamisen  jälkeen saat mielenrauhasi takaisin.

 

SDC13484

 

B) Tunnekartta toimii työkaluna itsetutkiskelussa, sielunhoidossa sekä myös terapiassa.  Sitä on käytetty sekä työterveyshuollossa että riippuvuuksista vapaaksi taistelevien ihmisten apuna.

Alla oma kokemukseni kuunteluun keskittyvästä auttamisesta.

Ystäväni kertoi ensin kaikessa rauhassa  sisimpiä tuntojaan. Tarinoinnin aikana tarkkailin muutoksia kehon kielessä ilmeissä, eleissä, hengityksessä, ryhdissä sekä äänenkäytössä. Avautumisen jälkeen alkoi esiin nousseiden tunteiden etsiskely terapiakartalta – sinäkin voit printata  sen vapaasti käyttöösi tämän sivuston loppupuolelta.  Pyysin ystävääni etsimään myöhemmin kotona itselleen tärkeiden tunteiden myönteisiä vastakohtia, jotka löytyvät kartan keskipisteen toiselta puolelta. Näin tapaamisesta ei tullut liian pitkää.  Neuvoin häntä myös hakemaan netistä löytyvästä Miehen tunnesanastosta  tunteille vaihtoehtoisia ilmaisutapoja.

 

 

C) Lepohermostosi on aktiivinen, jos huomaat uloshengityksesi olevan sisäänhengitystä pitempi.  Voit aamulla testata yöunesi laadun tuolla tavoin – ilman älykelloakin.

Urheilijat saattavat keskittyessään pidentää uloshengitystään aivan tarkoituksellisesti (4). Hengitystyylin vaikutuksesta rentoutumiseen löytyy myös tuore tieteellinen tutkimus (5)Lepohermostoon liittyviä myönteisiä tunteita löydät lähinnä kartan oikeasta yläneljänneksestä. Tavoittelemalla niitä tunnetiloja voinet muuttaa myös hengitysrytmiäsi.  Luonnollista hengitystä harjoittelemalla opit rauhoittumaan nopeasti.

 

 

Allaolevaa ovea klikkaamalla eteesi avautuu tulostettava   A4-kokoinen tunnekarttaopas.  Älypuhelimella voit lukea tuon oppaan sisällön omasta artikkelistaan. 

Tulosta tunnekartta sekä tämä tunnekarttaopas – tai ainakin tallenna ne pdf-tiedostoina. Niin pääset nopeasti perille tunnemaailman salaisuuksista.

 

 

Tunnekartan hahmottamiseen voi mennä jonkin aikaa, mutta kun vilkaiset sitä pari kertaa päivässä, alat erottaa ja muistaa tunnekartan yksityiskohtia.    

Kartta kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle kotiisi tai työpaikalle.  Niin tulet vähitellen tutuksi tunteittesi kanssa.

 

 

Klikkaa ylläolevaa kuvaa.  Näppäys mobiilinäytölle riittää ja saat tutustua kahdeksaan tunneskaalaan.

Printtaa itsellesi tuo tunnekartta.

 

D) Älypuhelin vaaka-asennossa voit zoomata tunnekarttaa niin, että näet vain yhdeksän tunnetta.  Jokaista tunnetta piirittää nimittäin joukko siihen liittyviä lähitunteita. Näin pääset turvallisesti seilaamaan ja seikkailemaan tunteiden valtamerellä. 

PRO-kartalla vastatunteet on nimetty jokaisen tunteen alle –  normaalilta tunnekartalta vastatunteet löytyvät aina keskipisteen vastakkaiselta puolelta.

 

 

Alla esittelemäni lukutyyli lienee kaikkein käytännöllisin tapa käyttää PRO-tunnekarttaa silloin kun jokin epämiellyttävä tunne valtaa mielen.  Se onnistuu siis älypuhelimellakin. 

Kuvitellaan että turhautuisit, koska kovasta yrittämisestä huolimatta tuloksia ei alakaan näkyä. Saatat tuumia ”luovutan”. Katsopa silloin, mikä myönteisempi vastatunne piilee tuon vasemmasta alakulmasta löytyvän turhauman alla : arkuus. Skrollaa sitten esiin tämä aivan  toisenlainen näkymä keskipisteen toiselta puolelta. Arkana sanoisit itsellesi ”epäröin”, mutta sen lähitunteista löydätkin uusia ajattelumalleja ”pitkästyn”, ”hidastellaan”, ”odotan”, ”unelmoin”, ”saan lohtua”, ”asia selvisi”, ”olen lähellä”, ”otan rennosti”. Sisäisellä puheella on valtava vaikutus tunne-elämään! Tunteita voi kyllä säädellä muillakin tavoilla.

 

 

Tällaisia näkymiä ja näkökulmien muutoksia saat siis älypuhelimesi näytölle, kun lataat itsellesi PRO-tunnekartan.

Myös englanninkielisestä PRO-karttaversiosta voit lukea tunneilmaisut jokaiselle kartan 121 tunteelle.  Linkin tuohon  PRO-karttaan löydät blogin alalaidasta.

SDG*tunnekartta on saatavissa jo seitsemällä kielellä.

 

 

Tunnekartan  käyttäjäkunta ulottuu peruskoulun nelosluokkalaisista aina maailman arvostetuimpiin tunnetutkijoihin. Tunteethan ovat universaalia kieltä.

Tampereen yliopiston psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen antoi kartalle suosituksensa, kun olin kirjoittamassa TUNTEET-sanakirjaa.

Australialainen professori Ashkanasy suositteli tätä tunnekarttaa globaalin EMONET-verkostonsa sadoille tunteiden tutkijoille.

Amerikkalainen professori Mayer taas on toinen tunneäly -käsitteen keksijöistä. Hän lähetti rohkaisevan sähköpostiviestin saatuaan postitse englanninkielisen SDG*tunnekartan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neal_Ashkanasy
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Mayer

                    
Lisäinfoa

 

 

 *
Pieni tunnekarttakirja
kertoo lyhyesti tunneskaalojen 58 tunteesta ja avaa tunteiden ja hengityksen välistä yhteyttä

 *

Toinen tunnekarttakirja
 kuvaa kartan pystysarakkeiden 94 tunteita ja antaa vinkkejä tunteiden säätelyyn

*

Miehen tunnesanasto
tarjoaa tuhansien tunteiden ja tunneilmaisujen luettelon jaoteltuna tunnekartan mukaisesti
sanaston sivuja voit tutkia täsmähaulla myös älypuhelimellasi
 *

 

Tämä SDG*tunnekarttasivusto on 25 vuoden tuotekehitystyön tulos.  Omalla viisaudellani en olisi pystynyt näin monimutkaista tunnerakennelmaa luomaan.  Niinpä kiitoksena päätän tämän tunnekartan lukuoppaan mainitaan

 

Kunnia yksin Jumalalle (Soli Deo Gloria eli SDG)

P.Gudsson

haastatteluni Radio Suomessa

 

Löydät tähän aineistoon pohjautuvan TUNTEET-sanakirjan Jyväskylän yliopiston kirjaston psykologian käsikirjastosta Freudin sinikantisten koottujen teosten alapuolelta.

 

 

Mielenterveysongelmat ja psykosomaattiset kivut vaivaavat monia. Tuntojaan voi kirjoittaa paperille tai tietokoneen muistiin tunnekartan ja – sanaston pohjalta.   

Jos lähipiirisi tuki ei riitä, niin suosittelen hakemaan terapeuttista apua  tai tukea vertaisryhmästäYhdessä tunnustettujen terapeuttien luennoista koostuvan äänitearkiston kanssa tämä blogiaineistokin saattaa auttaa sinua kokoamaan elämäsi palapeliä. Myös terapeutti Erik Ewaldsin luennot , joita löytyy YouTubesta, avartavat mielen maailmaa.

 

TTT.punapuzzle

 

Ilahtuisikohan joku tuttusi  SDG*tunnekartasta ja sen oheisaineistosta?   Pieni tunnekarttakirja,  Toinen tunnekarttakirja sekä Miehen tunnesanasto ovat helposti luettavissa ja jaettavissa tableteilla, läppäreillä ja pöytäkoneilla.

Twitterissä ja Facebookissa viittaukseksi  tälle sivulle riittää  bit.ly/2fhrm2n   

Saat vapaasti kopioida tunnekarttaa ja levittää sitä netissä tai vaikka pullopostina 😉  Voit  käyttää aineistoa myös terapiatyössäsi.  Muistathan kuitenkin, että  SDG*tunnekartan CC BY-NC-ND 4.0-lisenssin vuoksi tulee karttatulosteen vastata alkuperäistä tiedostoa. Tunnekarttoja ei ole suotavaa valmistaa myyntiin, mutta tunnekortteja voit vapaasti laminoida ja myydä.

Tuo myyntioikeus koskee myös FB-tunneälyryhmän jäsenetuihin kuuluvaa 25 tunnekortin sarjaa…

 

 

PPrinttaa käyttöösi työkirjatyyppinen terapiakartta, johon voi tehdä kynällä omia merkintöjä. Se on mainio apuväline terapiassa ja itsetutkiskelussa.

Jos olet opiskelija ja etsit gradun tai lopputyön aihetta, tämä Suomen laajin tunteiden nimeämiseen erikoistunut sivusto, joka on herättänyt kiinnostusta jo ulkomaillakin, tarjoaa ainutlaatuisen tutkimuskohteen. 

Yhteystietoni saat  englanninkielisen tunnekarttasivuston Menu-valikosta.  Sieltä löytyvältä Charts-sivulta saat käyttöösi myös erikielisten tunnekarttojen pienet perusversiot vaikkapa koulun opetuskäyttöön.  Voit klikata pikkukartan kuvaa ja kopioida sitten sen haluamaasi kohteeseen.

Voit liittyä myös FB-tunneälyryhmään.  Ryhmässä käsitellään tunneälyn eri ulottuvuuksia – verkkokurssin tyyliin ja kokemuksia vaihtaen. Käymme myös rauhalliseen tahtiin läpi tunnekarttakirjojen ydinsisällöt. Ryhmäläisenä saat joululahjaksi 25 tunnekortin sarjan, joka sopii palapeliksi aikuisillekin. Tartu kiinni tähän ainutlaatuiseen tarjoukseen!

 

 

”Tunnekartan tarina” -artikkelista saat tietoa SDG*tunnekartan taustoista.  Sitä lukien pääset perille myös monista tieteellisistä tutkimuksista, jotka tukevat kartan rakennetta.

Kuvaa klikkaamalla saat nähdä kolmen ja puolen minuutin esittelyvideon SDG*tunnekartan kahdeksasta tunneskaalasta.

 

 

(1) Tunneäly työelämässä

(2) Matthew Liebermanin (UCLA) tutkimusraportti

(3) Tietoisku psykosomaattisesta oireilusta

(4) Jarmo Liukkonen ”Henkinen vahvuus”

(5) Inhalation/Exhalation ratio modulates the effect of slow breathing on heart rate variability and relaxation.

 

 

 

Tunnekartat 7 kielellä

 

 

SDG*PRO-TUNNEKARTTA SUOMEKSI

*

SDG*PRO-TUNNEKARTTA ENGLANNIKSI

*

 SDG*TUNNEKARTTA RUOTSIKSI 

*

  SDG*TUNNEKARTTA SAKSAKSI

* 

 SDG*TUNNEKARTTA ESPANJAKSI

*

SDG*TUNNEKARTTA VENÄJÄKSI

*

 SDG*TUNNEKARTTA RANSKAKSI

 *

 

 

SDG*tunnekartta on linkitetty jo ainakin seuraaville sivustoille:

 

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/tunteilla-on-viesti/

http://johtajuus.info/itsensa-johtaminen/hallitse-tunteitasi/

https://properuskoulu.blogspot.fi/2013/03/rauhasta-ja-tyotauhasta.html

http://www.kielibaari.fi/loyda-sanat-tunteillesi/

  http://www.tosimies-lehti.fi/PDF/TM205.pdf

https://kirsialastalo.files.wordpress.com/2017/03/ryhmatoiminnan_verkostoviesti_toukokuu_2017.pdf

https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys–research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/versio-9.2.2017.pdf

https://www.miesseminaari.fi/linkit/

http://avoinsyliopistojkl.blogspot.fi /

https://kaksplus.fi/threads/olen-kyllaestynyt-mieheni-rajoittuneeseen-tunteiden-ilmaisuun-miten-aikuinen-ihminen-ei-kykene.2368573/

https://ongelmanratkaisutekniikat.wordpress.com/tag/tunnekartta/

http://jrambon.mbnet.fi/linkit2.html

*

Kuvat :

Murat Cebi, John de Boer, Micah Burke, Billy Alexander, Miguel Egalde, Gary Fleischer, Marco Michelini ja Vince Varga

 

Kiitos kun kävit tutustumassa tähän sivustoon.

Tervetuloa uudelleen!

 

 

 


Haluaisitko tunnekarttakirjat myös painettuna?
(polls)